• Arie L. Molendijk

    Publications

Monographs

1986 Getuigen in missionair en oecumenisch verband. Een studie over het begrip ‘getuigen’ in documenten van de Wereldraad van Kerken, de Rooms-katholieke Kerk en de Evangelicalen, in de periode 1948-1985 (I.I.M.O. Research Pamphlet, No 16), Leiden.

1991 Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichten Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth (Amsterdam Studies in Theology, Band 8), Amsterdam-Atlanta GA: Rodopi.

1996 Zwischen Theologie und Soziologie. Ernst Troeltschs Typen der christlichen Gemeinschaftsbildung: Kirche, Sekte, Mystik (Troeltsch-Studien, Band 9), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

2005 The Emergence of the Science of Religion in the Netherlands (Studies in the History of Religions: Numen Book Series, 105), Leiden: Brill.

2016 Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the East, Oxford: Oxford University Press. (Link)

2022 Protestant Theology and Modernity in the Nineteenth-Century Netherlands, Oxford: Oxford University Press.

Edited Volumes

1997 (ed.) Religie her-dacht. De visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom, Kampen: Kok.

1998 (ed. with Peter Pels) Religion in the Making. The Emergence of the Sciences of Religion (Studies in the History of Religions: Numen Book Series, 80), Leiden: Brill.

1999 (ed. with Jan Platvoet) The Pragmatics of Defining Religion. Concepts, Contexts and Contests (Studies in the History of Religions: Numen Book Series, 84), Leiden: Brill.

2000 (ed. with Henri Krop & Hent de Vries) Post-Theism. Reframing the Judeo-Christian Tradition, Leuven: Peeters.

2001 “Een hoogstbelangrijke wetenschap”. De beoefening van de Kerkgeschiedenis in Nederland in de negentiende eeuw (Inaugural Address Groningen), Groningen.

2002 (ed. with Justin E.A. Kroesen & Jan R. Luth), Religieuze Ruimte. Kerkbouw, kerkinrichting en religieuze kunst, Zoetermeer: Boekencentrum.

2003 (ed.) Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa, Hilversum: Verloren.

2006a (ed. with Jan N. Bremmer & Wout J. van Bekkum), Cultures of Conversions, Leuven: Peeters.

2006b (ed. with Jan N. Bremmer & Wout J. van Bekkum), Paradigms, Poetics and Politics of Conversion, Leuven: Peeters.

2010a (ed. with Paul Post), Holy Ground. Re-inventing Ritual Space in Modern Western Culture, Leuven: Peeters.

2010b (ed. with Justin Beaumont & Christoph Jedan), Exploring the Postsecular. The Religious, the Political and the Urban, Leiden – Boston: Brill.

2010c (ed. with Christoph Jedan), special issue ‘Religie, Kerk en Politiek’ (Religion, Church and Politics), Nederlands Theologisch Tijdschrift 64/2: 89-179.

2011 (ed. with Paul Post & Justin Kroesen), Sacred Places in Modern Western Culture, Leuven: Peeters.

2017 (ed. with Birgit Meyer), special issue ‘The Study of Religion Today’, NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 71/1: 1-104.

2020 (ed.), special issue ‘Religious Studies in the Netherlands: Debating the Field’s Future’, NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 74/3 (2020) 209-283. (Link)

Articles

1985 Heinrich Scholz – Karl Barth. Een discussie over de wetenschappelijkheid van de theologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift 39: 295-313.

1986 Carte Blanche voor ‘Getuigen’. Ontwikkelingen in de getuigenisterminologie en theologie binnen de Wereldraad en het Vaticaan, Nederlands Theologisch Tijdschrift 40: 290-304.

1987a Carte Blanche for ‘Witness’. Developments in the Terminology and Theology within the World Council of Churches and the Roman Catholic Church, Mission Studies IV/2: 52-64.

1987b De zaak Spahn (1901) en de strijd om de ‘voraussetzungslose Wissenschaft’, Kennis en Methode 11: 187-206.

1988 Om de onafhankelijkheid van de theologie. Het principe van ‘voraussetzungslose Wissenschaft’, in: H.J. Adriaanse and H.A. Krop, eds, Theologie en Rationaliteit. Godsdienstwijsgerige bijdragen, Kampen: Kok, 139-161.

1989a Heinrich Scholz’ Principia Metaphysica (re. Eberhard Stock, Die Konzeption einer Metaphysik im Denken von Heinrich Scholz, Berlin-New York 1987), Tijdschrift voor Filosofie (Leuven) 51: 330-337.

1989b Wissenschaft und Weltanschauung. Max Weber und Eduard Spranger über ‘voraussetzungslose Wissenschaft’ und Theologie, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 31: 82-108.

1991 Ernst Troeltschs holländische Reisen. Eine Skizze – Im Anhang: drei Briefe Troeltschs an Karel Hendrik Roessingh, Mitteilungen der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft 6: 24-39.

1992a Ein ‘heidnischer’ Wissenschaftsbegriff? Der Streit zwischen Heinrich Scholz und Karl Barth um die Wissenschaftlichkeit der Theologie, Evangelische Theologie 52: 527-545.

1992b Een pleidooi voor een boedelscheiding, in: W.B. Drees, ed., Theologie en Natuurwetenschap. Op zoek naar een Snark?, Kampen: Kok, 55-64.

1992c Eine ‘rätselhafte’ Freundschaft. Die Korrespondenz zwischen Heinrich Scholz und Karl Barth, Zeitschrift für dialektische Theologie 8/1: 75-98.

1996a Ernst Troeltsch’ visie op christendom en moderniteit, Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 57: 20-39.

1996b De vervluchtiging van het vrijzinnig protestantisme in Nederland, Nederlands Theologisch Tijdschrift 50: 122-134.

1997a Afscheid van domineesland. Ernst Troeltsch’ visie op christendom en moderniteit, in: In de Waagschaal 26: 108-112.

1997b Inleiding, in: Molendijk, ed., Religie her-dacht. De visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom, Kampen: Kok, 9-20.

1997c Aan de grenzen van het weten. Het begin van de godsdienstwijsbegeerte in Groningen, in: H.A. Krop, J.A. van Ruler & A.J. Vanderjagt, eds, Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996, Hilversum: Verloren, 209-220.

1997d Ernst Troeltsch, in: H. Achterhuis, et al., eds, Kritisch Denkerslexicon, Alphen aan den Rijn, [1986- ], 16 pages – loose-leaf edition.

1998a Introduction, in: Arie L. Molendijk & Peter Pels, eds, Religion in the Making. The Emergence of the Sciences of Religion, Leiden: Brill, 1-27.

1998b Transforming Theology. The Institutionalization of the Science of Religion in the Netherlands, in: Molendijk & Pels, eds, Religion in the Making. The Emergence of the Sciences of Religion, Leiden: Brill, 67-95.

1999a In Defence of Pragmatism, in: Jan Platvoet & Arie L. Molendijk, eds, The Pragmatics of Defining Religion. Concepts, Contexts and Contests, Leiden: Brill, 3-19.

1999b Shifting Cargoes. Ernst Troeltsch on the Study of Religion, in: Jan Platvoet & Arie L. Molendijk, eds, The Pragmatics of Defining Religion. Concepts, Contexts and Contests, Leiden: Brill, 149-171.

1999c Tiele on Religion, in: Numen 46: 237-268.

1999d Bewußte Mystik. Zur grundlegenden Bedeutung des Mystikbegriffs im Werk von Ernst Troeltsch, in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 41: 39-61.

2000a Geloven tegen beter weten in, in: E. Dekker & M. Sarot, eds, Christelijk geloof en rationaliteit, Zoetermeer: Boekencentrum, 21-41.

2000b The Principal Religions. A Landmark in the Early Study of Religion in the Netherlands, Nederlands Theologisch Tijdschrift 54: 18-34.

2000c Abschied vom Christentum. Der Fall Allard Pierson, in: Henri Krop, Arie L. Molendijk, Hent de Vries, eds, Post-Theism. Reframing the Judeo-Christian Tradition, Leuven: Peeters, 141-157.

2000d The Heritage of C.P. Tiele, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 80: 78-114.

2000e The Future of Religion. A Retrospective, in: Taneli Kukkonen, ed., The Future of Religion – The Future of Suspicion. Proceedings of the 13th Biennial European Conference on the Philosophy of Religion, Järvenpää: s.e., 75-92.

2000f At the Cross-Roads. Early Dutch Science of Religion in International Perspective, in: Sigurd Hjelde, ed., Man, Meaning, & History. Hundred Years of History of Religions in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen (Studies in the History of Religions: Numen Book Series, 87), Leiden: Brill, 19-56.

2001a Die Verflüchtigung des freisinnigen Protestantismus in den Niederlanden, Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 8: 58-72.

2001b “Wider den Zeitgeist”. Die Gedankenwelt von Isaäc da Costa, in: Harm Klueting & Jan Rohls, eds, Reformierte Perspektiven. Vorträge der zweiten Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus (Emder Beiträge zum reformierten Protestantismus, 4), Wuppertal: Foedus, 79-104.

2001c De beoefening van de theologie in Nederland aan openbare instellingen voor hoger onderwijs, in: H.J. Adriaanse, ed, Tweestromenland. Over wijsgerige en belijdende theologie, Leuven: Peeters, 31-52.

2001d A Challenge to Philosophy of Religion, Ars Disputandi. The Online Journal for Philosophy of Religion 1 (2000-2001), 16 pages. (Download PDF)

2002a Praktische Theologie und Religionssoziologie in den Niederlanden, in: Wilhelm Gräb & Birgit Weyel, eds, Praktische Theologie und protestantische Kultur (Praktische Theologie und Kultur, 9), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 453-468.

2002b Kerkgeschiedenis aan een openbare instelling voor hoger onderwijs, in: Ed Noort & Hetty Zock, eds, Trends in de Groninger Theologie. “You Need a Busload of Faith to Get By”, Delft: Eburon, 151-163.

2002c Cornelis Petrus Tiele en de Godsdienstwetenschap, in: E.H. Cossee & H.D. Tjalsma, eds, Geloof en Onderzoek. Uit het leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902) (Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 145), Rotterdam: Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 23-41.

2003a “Geen Bijbelcultus, geen Bijbel als reliek”. De bijbel in het negentiende-eeuwse Nederlandse protestantisme, in: Molendijk, ed., Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa, Hilversum: Verloren, 107-128.

2003b In hoc signo vinces. De geschiedschrijving van de godsdienstwetenschap, Nederlands Theologisch Tijdschrift 57: 291-307

2003c “Tweede-hands werk”. Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye als godsdiensthistoricus, in: P.J. Knegtmans & P. van Rooden, eds, Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, Zoetermeer: Meinema, 141-157.

2004a Religious Development. C.P. Tiele’s Paradigm of Science of Religion, Numen 51: 321-351.

2004b “That Most Important Science”. The Study of Church History in the Netherlands in the Nineteenth Century, Dutch Review of Church History – Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 84: 358-387.

2004c Auf der Suche nach dem Nordpol? Theologie als normative Religionswissenschaft, in: Reinhold Bernhardt & Georg Pfleiderer, eds, Christlicher Wahrheitsanspruch – historische Relativität. Auseinandersetzungen mit Ernst Troeltschs Absolutheitsschrift im Kontext heutiger Religionstheologie, Zürich: TVZ, pp. 87-110.

2004d Religion at the 1883 Colonial and Export Trade Exhibition in Amsterdam, Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte – Journal for the History of Modern Theology 11: 215-245.

2005a “Ein standfester Mensch”. Bemerkungen zum Werdegang von Heinrich Scholz, in: Hans-Christoph Schmidt am Busch & Kai F. Wehmeier, eds, Heinrich Scholz. Logiker, Philosoph, Theologe, Paderborn: Mentis, pp. 13-45.

2005b “Klopfen an die Wand”. Die Auseinandersetzung mit Heinrich Scholz, in: Michael Beintker, Christian Link & Michael Trowitzsch, eds, Karl Barth in Deutschland (1821-1935). Aufbruch – Klärung – Widerstand, Zürich: TVZ, 245-265.

2005c Ernst Troeltsch’s Lasting Contribution to the Historiography of Protestantism, in: Elizabeth Dreyer, Harvey Hill and Walter E. Wyman, eds, Papers of the Nineteenth Century Theology Group, volume 36: AAR 2005 Annual Meeting Philadelphia, Pennsylvania, 120-139.

2005d Ernst Troeltsch’s Lasting Contribution to the Historiography of Christianity, Mitteilungen der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft 18: 16-37 (slightly revised version of 2005c).

2005e Tegen de tijdgeest. Isaäc da Costa’s Bezwaren (1823), het Réveil en de Verlichting, in: F.G.M. Broeyer & D.Th. Kuiper, eds, Is ’t waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de ‘lange’ negentiende eeuw (Jaarboek voor de geschiedenis van het protestantisme na 1800, volume 13), Zoetermeer: Boekencentrum, 19-37.

2006a “Vruchten van wetenschappelijke studie”. 60 jaar Nederlands Theologisch Tijdschrift, Nederlands Theologisch Tijdschrift 60: 1-24.

2006b The Rhetorics and Politics of the Conversion of Isaac da Costa, in: Jan N. Bremmer, Wout J. van Bekkum & Arie L. Molendijk, eds, Cultures of Conversions, Leuven: Peeters, 65-82.

2006c Religie op de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883 in Amsterdam, Dokumentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 29: 1-17.

2006d The Historiography of Modern Theology. A Response to Hans Schwartz’s Theology in a Global Context, in: Daniel Hardy, Lori K. Pearson and Brent Sockness, eds, Papers of the Nineteenth Century Theology Group, volume 37: AAR 2006 Annual Meeting Washington, D.C., 194-206.

2006e Neocalvinistisch cultuurprotestantisme. Abraham Kuypers Stone Lectures, Dokumentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 29/65: 5-19.

2006f De geschiedenis van kerk en religie in Nederland. Kanttekeningen bij twee handboeken, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9: 115-118.

2007a Theologie, kerk en academie in protestants Nederland, Kerk en Theologie 58: 4-21.

2007b Publieke religie: een terreinverkenning, Nederlands Theologisch Tijdschrift 61: 220-232.

2007c (with Paul Post) Holy Ground. Reinventing Ritual Space in Modern Western Culture, Material Religion 3: 279-283.

2007d Versäulung in den Niederlanden: Begriff, Theorie, lieu de mémoire, in: Friedrich Wilhelm Graf & Klaus Große Kracht, eds, Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert (Industrielle Welt. Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte, 73), Köln etc.: Böhlau, 307-327.

2008a An Alternative View of Christianity: A Troeltschean Perspective, in: Hent de Vries, ed., Religion. Beyond a Concept, New York: Fordham, 438-447, 903-908.

2008b God, Geld en Macht in de Verenigde Staten, In de Waagschaal 37/5: 139-141.

2008c Neo-Calvinist Culture Protestantism. Abraham Kuyper’s Stone Lectures, Church History and Religious Culture 88: 235-250.

2008d “Mine”. The Rhetorics of Abraham Kuyper, Journal for the History of Modern Theology/ Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 15: 248-262.

2009a “Abraham Kuyper. Theoretiker der Moderne”, in: Alf Christophersen & Friedemann Voigt, eds, Religionsstifter der Moderne. Von Karl Marx bis Johannes Paul II., München: Beck, 116-129, 294-295.

2009b “Verzuiling”, in: Georg Harinck, Herman Paul & Bart Wallet, eds, Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000, Amsterdam: Bert Bakker, 375-386.

2009c “Vrijzinnigheid ruim opgevat. Johannes Lindebooms Geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme”, in: Mirjam de Baar & Mathilde van Dijk, eds, Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme, Feestbundel E.H. Cossee, Hilversum: Verloren, 15-26.

2009d Tua res agitur. Gerardus van der Leeuws visie op fenomenologie en antropologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift 63: 273-288.

2010a (with Paul Post), Introduction, in: Post & Molendijk, eds, Holy Ground. Re-inventing Ritual Space in Modern Western Culture, Leuven: Peeters, 1-13.

2010b The Notion of the “Sacred”, in: Post & Molendijk, eds, Holy Ground. Re-inventing Ritual Space in Modern Western Culture, Leuven: Peeters, 55-89.

2010c “Non-Binding Talk”. The Fate of Friedrich Schleiermacher’s Concept of Historical-Empirical Dogmatics, in: Brent W. Sockness & Wilhelm Gräb, eds, Schleiermacher, the Study of Religion and the Future of Theology (Theologische Bibliothek Töpelmann, 148), Berlin – New York: de Gruyter, 203-213.

2010d “God Made the Country, and Man Made the Town”. Some Observations on the Place of Religion in the Western (Post)Secular City, in: Arie L. Molendijk, Justin Beaumont & Christoph Jedan, eds, Exploring the Postsecular. The Religious, the Politcal and the Urban, Leiden – Boston: Brill, pp. 147-162.

2010e Les premiers congrès d’histoire des religions, ou comment faire de la religion un objet de science?, Revue Germanique Internationale 12: 91-103 [special issue: La fabrique de la science. Les congrès scientifiques de 1865 à 1945, Paris: CNRS Éditions].

2010f Der Kampf um die Religion in der Wissenschaft, in: Friedrich Wilhelm Graf & Friedemann Voigt, eds, Religion(en) deuten. Transformationen der Religionsforschung [Troeltsch-Studien, Neue Folge, 2], Berlin – New York: de Gruyter, 29-49.

2010g Ernst Troeltsch, in: H. Achterhuis, et al., eds, Denkers en religie. Kritiek, traditie en nieuwe oriëntatie in de twintigste eeuw, Diemen: Veen, 119-130.

2011a De levensbeschouwing van Allard Pierson, Nederlands Theologisch Tijdschrift 65: 18-36.

2011b Abraham Kuyper [in beeld], Nederlands Theologisch Tijdschrift 65: 70-74.

2011c “To Unite Religion against all Irreligion“. The 1893 World Parliament of Religions, Journal for the History of Modern Theology 18: 228-50

2011d „Heilig“. Een omstreden begrip, in: Petra Versnel-Mergaerts & Louis van Tongeren, eds., Heilig, Heilig, Heilig. Over Sacraliteit in Kerk en Cultuur, Berne Meander, 2011, 15-26.

2011e „A Squeezed Out Lemon Peel“. Abraham Kuyper on Modernism, in: Church History and Religious Culture 91.3-4: 79-94.

2011f “Auf einen unsichtbaren Grad”. Nebensächliches zu Karl Barths Auseinandersetzungen über Theologie als Wissenschaft in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Dialektische Theologie 27.2: 11-38 (published Summer 2012).

2013a „A Squeezed Out Lemon Peel“. Abraham Kuyper on Modernism, in: Leo Kenis & Ernestine van der Wall, eds, Religious Modernism in the Low Countries (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 255), Leuven etc.: Peeters, 2013, 189-203 (cf. 2011f).

2013b Ernst Troeltsch über Friedrich Schleiermachers Auffassung von der Kirche, in: Ulrich Barth, Christian Danz, Wilhelm Gräb & Friedrich Wilhelm Graf, eds, Die aufgeklärte Religion und ihre Probleme, Berlin: De Gruyter, 2013, pp. 365-381.

2014a Theology Unbound. The Fading Away of a Classical Discipline, in: Alan Hugh Cole, Jr., ed., Theology in Service to the Church. Global and Ecumenical Perspectives, Eugene, Oregon: Cascade, pp. 26-37 (cf. 2010c).

2014b Ernst Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums (1902), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68 (2014) 227-235.

2015a Het Wereldparlement van Religies te Chicago (1893), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 69: 1-20.

2015b Tua res agitur. Gerardus van der Leeuws visie en de  godsdienstfenomenologie,in: Henk van den Belt, ed., 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein, Soesterberg: Aspekt, pp. 133-161 (cf 2009d).

2015c In Pursuit of the Postsecular, International Journal of Philosophy and Theology 76: 100-115.

2016a Militant Religiopolitical Rhetoric. How Abraham Kuyper Mobilized His Constituency, in: Ernst van den Hemel & Asja Szafraniec, eds, Words. Religious Language Matters, New York: Fordham, pp. 405-418, 578-580 (cf. 2008d).

2016b Forgotten Bibles. Friedrich Max Müller’s Edition of the Sacred Books of the East,  Publications of the English Goethe Society 85 (2016) 159-169.

2016c Barth und Scholz, in: Michael Beintker, ed., Karl Barth Handbuch, Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 101-106.

2017a The Study of Religion in the Netherlands, NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 71/1: 5-18.

2017b Wim Visser ’t Hooft en Karl Barth. Een notitie bij hun briefwisseling, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 20: 64-68.

2018a Church, Sect, Mysticism. Writing the History of Christianity, in: Christopher Adair-Toteff, ed., The Anthem Companion to Ernst Troeltsch, London – New York: Anthem Press, pp. 55-70.

2018b The First Conferences on the History of Religions. Religious Dialogue versus Scholarly Study, NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 72: 211-224.

2018c Au fond. The Phenomenology of Gerardus van der Leeuw, Journal for the History of Modern Theology 25: 51-68. (Download PDF)

2018d Adolf Harnack, Das Wesen des Christentums (1900), NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 72: 319-327.

2018e Forgotten Bibles. Friedrich Max Müller’s Edition of the Sacred Books of the East, in: John R. Davis and Angus Nicholls, eds, Friedrich Max Müller and the Role of Philology in Victorian Thought, Abingdon – New York: Routledge, 2018, pp. 92-102 (= 2016b).

2019a Multiple Personae. Friedrich Max Müller and the Persona of the Oriental Scholar, in: Christiaan Engberts and Herman Paul, eds, Scholarly Personae in the History of Orientalism, 1870-1930, Leiden, Brill, 2019, pp. 45-63.

2019b Philipp Abraham Kohnstamm en de serie “Psychologie van het ongeloof” (1933- 1939), in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 42/90 (2019) 29-48 (DOI: 10.5117/DNK2019.90.002.MOLE).

2019c Ernst Troeltsch and Mysticism, Interdisciplinary Journal for Religion in  Transformation in Contemporary Society (J-RaT) 5 (2019) 8-32 (English translation of the revised version of Molendijk 1999d). (Download PDF)

2020a Willem Banning and the Reform of Socialism in the Netherlands, Contemporary European History (2020) 1-16. (Link) (Download PDF)

2020b Introduction: Science of Religion and No End, in: ‘Special Issue: Religious Studies in the Netherlands. Debating the Field’s Future’, NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 74/3 (2020) 209-283, pp. 209-212. (DOI: 10.5117/NTT2020.3.001.MOLE). (Link)

2021a The 1893 World’s Parliament of Religions. Striving for Religious Unity, in: Alberto Melloni and Luca Ferracci, eds., A History of the Desire for Christian Unity. Ecumenism in the Churches (19th-21st Century), vol. I, Leiden – Boston; Brill, 2021, pp. 224-243 (revised version of Molendijk 2011d).

2021b The Low Countries, in: Grace Davie & Lucian Leustean, eds, The Oxford Handbook of Religion and Europe, Oxford: Oxford University Press, 2021, pp. 681–696.

2022 The Troubled Life of Heinrich Scholz, Journal for the History of Modern Theology 29: 316-349.

2023 Translating the Sacred Books of the East. Friedrich Max Müller and the Orient, in: Hephzibah Israel, ed., The Routledge Handbook of Translation and Religion, London and New York: Routledge 2023, pp. 52-67.

Reviews

1986 H.M. Kuitert, Filosofie van de theologie, Leiden 1988, in: NRC-Handelsblad, February 14 (Supplement on Science and Education).

1991a Eberhard Stock, Die Konzeption einer Metaphysik im Denken von Heinrich Scholz, Berlin-New York 1987, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 46: 80.

1991b Hans-Georg Drescher, Ernst Troeltsch. Leben und Werk, Göttingen 1991, in: NRC-Handelsblad, December 21, Book Supplement 5/43: 2.

1992 Dorothee Sölle, Es muss doch mehr als alles geben. Nachdenken über Gott, Hamburg 1992, in: NRC-Handelsblad, December 12, Book Supplement 6/41: 3.

1993 Donald E. Phillips, Karl Barth’s Philosophy of Communication, Hildesheim-New York 1981, in: Zeitschrift für dialektische Theologie 9/1: 103f.

1994a Georg Pfleiderer, Theologie als Wirklichkeitswissenschaft. Studien zum Religionsbegriff bei Georg Wobbermin, Rudolf Otto, Heinrich Scholz und Max Scheler, Tübingen 1992, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 48: 175f.

1994b F.W. Graf, K. Tanner, eds, Protestantische Identität heute, Gütersloh 1992, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 48: 252f.

1994c Michael Murrmann-Kahl, Die entzauberte Heilsgeschichte. Der Historismus erobert die Theologie 1880-1920, Gütersloh 1992, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 55: 446f.

1995a Hans Martin Müller, ed., Kulturprotestantismus. Beiträge zu einer Gestalt des modernen Christentums, Gütersloh 1992, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 49: 78f.

1995b F.W. Graf, T. Rendtorff, eds, Ernst Troeltschs Soziallehren. Studien zu ihrer Interpretation (Troeltsch-Studien, 6), Gütersloh 1993, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 56: 224f.

1995c Bespreking van: An die Freunde; Vertrauliche d.i. nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Mitteilungen (1903-1934), Nachdruck mit einer Einleitung von Christoph Schwöbel, Berlin-New York 1993, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 49: 333f.

1995d L. Siegele-Wenschkewitz, C. Nicolaisen, eds, Theologische Fakultäten im Nationalsozialismus, Göttingen 1993, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 56: 226.

1995e F.W. Graf, ed., Liberale Theologie. Eine Ortsbestimmung (Troeltsch-Studien, 7), Gütersloh 1995, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 56: 465f.

1996a Gangolf Hübinger, Kulturprotestantismus und Politik. Zum Verhältnis von Liberalismus und Protestantismus im wilhelminischen Kaiserreich, Tübingen 1994, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 50: 252f.

1996b Ernst Troeltsch, Die Fehlgeburt einer Republik. Spektator in Berlin 1918 bis 1922, hg. von J.H. Claussen, Frankfurt a.M. 1994, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 57: 354f.

1996c Horst Renz, Ernst Troeltsch und Wilhelm Bousset als Erlanger Studenten, Erlangen-Jena 1993, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 57: 355.

1997a F.W. Graf, H.M. Müller, eds, Der deutsche Protestantismus um 1900, Gütersloh 1996, in: Tijdschrift voor Theologie 37: 91.

1997b H. Lehmann, ed., Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa. Bilanz und Perspektiven der Forschung, Göttingen 1997, in: Tijdschrift voor Theologie 37: 433f.

1997c L. Anckaert, B. Casper, An Exhaustive Rosenzweig Bibliography. Primary and Secondary Writings, Leuven 1995, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 51: 244.

1997d Sigurd Hjelde, Die Religionswissenschaft und das Christentum. Eine historische Untersuchung über das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie, Leiden 1994, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 58: 232f.

1997e M.R. Lepsius, W.J. Mommsen, eds, Max Weber. Briefe 1909-1910 (Gesamtausgabe, II, 6) Tübingen 1994, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 58: 233f.

1997f H. Lehmann, G. Roth, eds, Weber’s Protestant Ethic. Origins, Evidence, Contexts, Cambridge 1993, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 58: 234f.

1997g Kristian Fechtner, Volkskirche im neuzeitlichen Christentum. Die Bedeutung Ernst Troeltschs für eine künftige praktisch-theologische Theorie der Kirche, Gütersloh 1995, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 58: 480f.

1997h Volkhard Krech, Hartmann Tyrell, eds, Religionssoziologie um 1900, Würzburg 1995 [& Wouter Belier, De sacrale samenleving, Maarssen 1995], in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 58: 481f.

1998a Wouter Belier, De sacrale samenleving, Maarssen 1995, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 59: 115.

1998b Johann Hinrich Claussen, Die Jesus-Deutung von Ernst Troeltsch im Kontext der liberalen Theologie, Tübingen 1997, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 52: 348f.

1998c Kurt Nowak, ed., Adolf von Harnack als Zeitgenosse. Reden und Schriften aus den Jahren des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, 2 vols, Berlin – New York 1996, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 59: 353f.

1999a Ernst Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1902/1912) (Kritische Gesamtausgabe, 5), ed. by Trutz Rendtorff, Berlin 1998, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53: 85f.

1999b Gerd Lüdemann, ed., Die ‘Religionsgeschichtliche Schule’. Facetten eines theologischen Umbruchs, Frankfurt a.M., etc. 1996, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 60: 99f.

1999c Markus Schröder, Die kritische Identität des neuzeitlichen Christentums, Tübingen 1996, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 60: 100f.

1999d Hermann Cohen, Der Begriff der Religion im System der Philosophie (Werke, Band 10), Hildesheim, etc. 1996, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 60: 114f.

1999e Johanna Jantsch, ed., Der Briefwechsel zwischen Adolf von Harnack und Martin Rade. Theologie auf dem öffentlichen Markt, Berlin – New York, 1996, and Stefan Rebenich, Theodor Mommsen und Adolf Harnack. Wissenschaft und Politik im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Mit einem Anhang: Edition und Kommentierung des Briefwechsels, Berlin-New York 1997, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53: 253-255.

1999f David Chidester, Savage Systems. Colonialism and Comparative Religion in Southern Africa, Charlottesville-London 1996, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 60: 364.

1999g Volker Drehsen, Walter Sparn, eds, Vom Weltbildwandel zur Weltanschauungsanalyse. Krisenwahrnehmung und Krisenbewältigung um 1900, Berlin 1996, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 60: 365f.

1999h Gangolf Hübinger, et al., eds, Kultur und Kulturwissenschaften um 1900, Band II: Idealismus und Positivismus, Stuttgart 1997, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 60: 480f.

1999i Dietrich Korsch, Religion mit Stil. Protestantismus in der Kulturwende, Tübingen 1997, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 60: 481f.

2000a David Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 54: 80f.

2000b Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums, ed. by Trutz Rendtorff, Gütersloh 1999, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 54: 260f.

2000c Enst Feil, Religion. Zweiter Band: Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs zwischen Reformation und Rationalismus (ca. 1540-1620), Göttingen 1997, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 61: 222f.

2000d Friedrich Schleiermacher, Universitätsschriften. Herakleitos. Kurze Darstellung des theologischen Studiums (Kritische Gesamtausgabe, I.6), hrsg. von Dirk Schmid, Berlin-New York 1998, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 61: 223.

2000e Brent W. Sockness, Against False Apologetics: Wilhelm Herrmann and Ernst Troeltsch in Conflict, Tübingen 1998, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 61: 224.

2000f Paul Tillich, Writings in Social Philosophy and Ethics (MW, 3), ed. by Erdman Sturm, Berlin-New York 1998, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 61: 224f.

2000g J.A. van Belzen, ed., Van gisteren tot heden: Godsdienstpsychologie in Nederland, teksten I, Kampen 1999, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 54: 368.

2000h Brent W. Sockness, Against False Apologetics: Wilhelm Herrmann and Ernst Troeltsch in Conflict, Tübingen 1998, in: Tijdschrift voor Theologie 37: 418f.

2000i Falk Wagner, Metamorphosen des modernen Protestantismus, Tübingen 1999, in: Tijdschrift voor Theologie 37: 420.

2000j M. Rainer Lepsius & Wolfgang J. Mommsen, eds, Max Weber, Briefe 1911-1912, Band 7, 1. und 2. Halbband (Gesamtausgabe, II, 7), Tübingen 1998, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 61: 355f.

2000k Thomas A. Idinopoulos & Brian C. Wilson, eds, What is Religion? Origins, Definitions & Explanations, Leiden 1998, in: Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 61: 485.

2001a Christian Albrecht, Historische Kulturwissenschaft neuzeitlicher Christentumspraxis: Klassische Protestantismustheorien in ihrer Bedeutung für das Selbstverständnis der Praktischen Theologie, Tübingen 2000, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 55: 169f.

2001b Dietrich Korsch & Enno Rudolph, eds, Die Prägnanz der Religion in der Kultur: Ernst Cassirer und die Theologie, Tübingen 2000, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 55: 173f.

2001c Christian Wiese, Wissenschaft des Judentums und protestantische Theologie im wilhelminischen Deutschland. Ein Schrei ins Leere?, Tübingen 1999, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 55: 347f.

2002a Hubert Jedin, ed., Handbuch der Kirchengeschichte (Digitale Bibliothek, 35), Berlin 2000, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56: 74.

2002b Horst Renz, ed., Ernst Troeltsch zwischen Heidelberg und Berlin (Troeltsch-Studien, 2), Gütersloh 2001, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56: 74-76.

2002c Friedrich Wilhelm Graf, ed., Ernst Troeltschs “Historismus” (Troeltsch-Studien, 11), Gütersloh 2000, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56: 74-76.

2002d M.J. Aalders, De komst van de toga. Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898, Delft 2001, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56: 166.

2002e Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Teilband: Religiöse Gemeinschaften (MW, 22-2), ed. by Hans G. Kippenberg, Tübingen 2001, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 63: 242f.

2002f David B. Barrett, George T. Kurian, Todd M. Johnson, World Christian Encyclopedia. A Comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World, second edition, 2 delen, New York 2001, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56: 333f.

2002g Hans G. Kippenberg & Martin Riesebrodt, eds, Max Webers ‘Religionssystematik’, Tübingen 2001, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56: 359f.

2003a Kurt Nowak & Otto Gerhard Oexle, eds, Adolf von Harnack: Theologe, Historiker, Wissenschafstpolitiker, Göttingen 2001, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 57: 163f.

2003b Volkhard Krech, Wissenschaft und Religion. Studien zur Religionsforschung in Deutschland 1871 bis 1933, Tübingen 2002, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 57: 240f.

2003c Ernst Troeltsch, Schriften zur Politik and Kulturphilosophie 1918-1923 (Kritische Gesamtausgabe, 15), ed. by Gangolf Hübinger, Berlin 2002, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 57: 256f.

2003d Dorothea Lüddeckens, Das Weltparlament der Religionen von 1893. Strukturen interreligiöser Begegnung im 19. Jahrhundert, Berlin 2002, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 57: 346.

2003e Friedrich Wilhelm Graf & Christian Nees, eds, Ernst Troeltsch in Nachrufen, Gütersloh 2002, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 57: 357f.

2003f Gerard Wiegers & Jan G. Platvoet (eds), Modern Societies and the Science of Religions, Leiden 2002, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 64: 476-477.

2004a Jack de Mooij & Ineke Smit (eds), Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001, Heerenveen 2002, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 56: 81-82.

2004b Gerben Heitink & Hijme Stoffels (eds), Niet zo’n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven, Baarn 2003, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 58: 85-86.

2004c Hugh McLeod & Werner Ustorf (eds), The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000, Cambridge 2003, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 58: 165-166.

2004d F.D.E. Schleiermacher, Vorlesungen über die Dialektik, 2 Bde (Kritische Gesamtausgabe, II, 10), hg. von Andreas Arndt, Berlin – New York 2002, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 65: 249-250.

2004e M. Rainer Lepsius & Wolfgang J. Mommsen, eds, Max Weber, Briefe 1911-1912, Band 8 (Gesamtausgabe, II, 8), Tübingen 2003, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 65: 380-381.

2005a Ido de Haan, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw, Amsterdam 2003, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 60-61.

2005b P.L. Slis, L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889). Apologeet van het modernisme: predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof, Kampen 2003, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 72-73.

2005c Johannes Heinßen, Historismus und Kulturkritik. Studien zur deutschen Geschichtskultur im späten 19. Jahrhundert, Göttingen 2003, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 80-81.

2005d Harmut Lehmann & Jean Martin Ouédraogo (eds), Max Webers Religionssoziologie in interkultureller Perspektive, Göttingen 2003, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 83-84.

2005e Friedrich Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, München 2004, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 165-166.

2005f Ernst Troeltsch, Rezensionen und Kritiken (1901-1914) (Kritische Gesamtausgabe, 4), hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf, Berlin 2004, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 174-175.

2005g Mark D. Chapman, Ernst Troeltsch and Liberal Theology. Religion and Cultural Synthesis in Wilhelmine Germany, Oxford 2001, in: Max Weber Studies 5: 159-162.

2005h Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum 2005, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 263-64.

2005i Slavica Jakelić & Lori Pearson (eds), The Future of the Study of Religion. Proceedings of Congress 2000, Leiden 2004, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 267-68.

2005j Christian Nottmeier, Adolf von Harnack und die deutsche Politik 1890-1930. Eine biographische Studie zum Verhältnis von Protestantismus, Wissenschaft und Politik,Tübingen 2004, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 351-352.

2005k Harmut Lehmann (ed.), Geschichte des Pietismus, vol. 4: Glaubenswelt und Lebenswelten, Göttingen 2004, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59: 352-353.

2005l Annelies Verbeek, ”Menniste Paus”. Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken, Hilversum 2005, in: Dutch Review of Church History 85: 552-554.

2006a Max Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Das antike Judentum. Schriften und Reden 1911-1920, 2 Halbbände, hrsg. von Eckart Otto u.a., Tübingen 2005, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 67: 107-108.

2006b Ernst Troeltsch, Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit (1906/1909/1922) (Kritische Gesamtausgabe, 7), hrsg. von Volker Drehsen in Zusammenarbeit mit Christian Albrecht, Berlin 2004, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 60: 347-349.

2007a Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums. Sechzehn Vorlesungen vor Studierenden aller Fakultäten im Wintersemester 1899/1900 an der Universität von Berlin, herausgegeben von Claus-Dieter Osthövener, Tübingen 2005, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 61: 73-74.

2007b Jeroen Koch, Abraham Kuyper. Een Biografie, Amsterdam 2006, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 61: 75-76.

2007c Harald Haury, Von Riesa nach Schloß Elmau. Johannes Müller (1864-1949) als Prophet, Unternehmer und Seelenführer eines völkisch naturfrommen Protestantismus, Gütersloh 2005, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 61: 169-170.

2007d J. Vree & J. Zwaan, eds, Abraham Kuyper’s Commentatio (1860). The Young Kuyper about Calvin, A Lasco, and the Church, 2 vols, Leiden 2005, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 122: 295-296.

2007e James L. Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion. Key Figures, Formative Influences and Subsequent Debates, London – New York 2006, in: Religious Studies 43: 496-499.

2008a Ruth Conrad, Lexikonpolitik. Die erste Auflage der RGG im Horizont protestantischer Lexikographie, Berlin 2006, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 62: 155-156.

2008b Ernst Troeltsch, Fünf Vorträge zu Religion und Geschichtsphilosophie. Der Historismus und seine Überwindung (1924). Christian Thought. Its History and Application (1923) (Kritische Gesamtausgabe, 17), hg. von Gangolf Hübinger, Berlin – New York 2006, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 62: 258-260.

2008c Thomas Herwig, ed., Karl Barth – Willem Adolf Visser ’t Hooft. Briefwechsel 1930-1968, Zürich 2006, in: Journal for the History of Modern Theology/ Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 15: 298-301.

2008d Claus Arnold, Kleine Geschichte des Modernismus, Freiburg etc. 2007, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 62: 342

2008e Ernst Troeltsch, Rezensionen und Kritiken (1894-1900) (Kritische Gesamtausgabe, 2), hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf, Berlin 2007, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 62: 348-349

2009a Olf Praamstra, Busken Huet. Een Biografie, Amsterdam 2007, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 63: 77-78.

2009b J. Vree, Kuyper in de Kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper, Hilversum 2006, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 124: 122-123.

2010a James Kennedy, Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken, Zoetermeer 2010, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 64:172-173.

2010b Ernst van den Hemel, Calvinisme en Politiek. Tussen verzet en berusting, Amsterdam 2009, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 64: 173-174.

2010c Ernst Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie (1922) (Kritische Gesamtausgabe, 16), hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf, Berlin 2008, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 64: 263-266.

2011a Ernst Troeltsch, Rezensionen und Kritiken (1915-1923) (Kritische Gesamtausgabe, 13), hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf et al., Berlin 2010, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 65: 164-165.

2011b David J. Bos, Servants of the Kingdom. Professionalization among Ministers of the Nineteenth-Century Netherlands Reformed Church, Leiden – Boston 2010, in: Journal for the History of Modern Theology/ Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 18: 343-45.

2012a Joep de Hart, Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit, Amsterdam 2011, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 66: 84-85.

2012b Herman Paul, Het moeras van de geschiedenis. Nederlandse debatten over historisme, Amsterdam 2012, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 66: 232-233.

2013 Leigh E. Schmidt & Sally M. Promey, eds, American Religious Liberalism, Bloomington 2012, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 67: 333-334.

2014a Leigh E. Schmidt & Sally M. Promey, eds, American Religious Liberalism, Bloomington 2012, in: Church History and Religious Culture 94: 166-170.

2014b James D. Bratt, Abraham Kuyper. Modern Calvinist, Christian Democrat, Grand Rapids, Michigan – Cambridge, U.K. 2013, in: Trajecta 2014: http://kadoc.kuleuven.be/trajecta_portal/nl/rec/list.php

2014c John Halsey Wood, jr., Going Dutch in the Modern Age. Abraham Kuyper’s Struggle for a Free Church in the Nineteenth-Century Netherlands; Oxford 2013, in: BMGN – Low Countries Historical Review 129/3 (2014), review 70: http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/9721/10140

2014d Walter Homolka & Hans-Gert Pöttering, Hg., Theologie(n) an der Universität. Akademische Herausforderung im säkularen Umfeld, Berlin – Boston 2013, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68: 236-237.

2014e Julius Wellhausen, Briefe, herausgegeben von Rudolf Smend in Zusammenarbeit mit Peter Porzig und Reinhard Müller, Tübingen 2013, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68: 238-239.

2014f James D. Bratt, Abraham Kuyper. Modern Calvinist, Christian Democrat, Grand Rapids, Michigan – Cambridge, U.K. 2013, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68: 248-249.

2014g Friedrich Wilhelm Graf, Fachmenschenfreundschaft. Studien zu Troeltsch und Weber (Troeltsch-Studien Neue Folge, 3), Berlin – Boston 2014, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68: 254-255.

2014h Stephan van Erp en Harm Goris, red., De theologie gevierendeeld. Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland, Nijmegen 2013, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68: 255-256.

2015a Ernst Troeltsch, Schriften zur Theologie und Religionsphilosophie (1888-1902) (Kritische Gesamtausgabe, 1), edited by Christian Albrecht et al., Berlin 2009, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 69: 83-84

2015b Gerd Krumeich & M.R. Lepsius, eds, Max Weber. Briefe 1918-1920 (Gesamtausgabe, II, 10), 2 vols, Tübingen 2012, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 69: 84-86.

2015c Ernst Troeltsch, Briefe I (1884-1894) (Kritische Gesamtausgabe, 18), edited by Friedrich Wilhelm Graf et al., Berlin 2013, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 69: 239-240.

2015d Ernst Troeltsch, Briefe II (1894-1904) (Kritische Gesamtausgabe, 19), edited by Friedrich Wilhelm Graf et al., Berlin 2014, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 69: 240-241.

2015e Ernst Troeltsch, Spectator-Briefe und Berliner Briefe (1919-1922), (Kritische Gesamtausgabe, 14), edited by Gangolf Hübinger, Berlin 2015, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 69: 323-324.

2016a G.A. Bremner & Jonathan Conlin, eds, Making History. Edward Augustus Freeman and Victorian Cultural Politics, Oxford 2015, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift  70: 83.

2016b Hartmann Tyrell, ‘Religion’ in der Soziologie Max Webers, Wiesbaden 2014, in: Max Weber Studies 16: 122-124.

2016c Ernst Troeltsch, Schriften zur Religionswissenschaft und Ethik (1903-1912) (Kritische Gesamtausgabe, 6), hrsg. von Trutz Rendtorff et al., 2 Bände, Berlin 2014, in:  Nederlands Theologisch Tijdschrift 70: 170-1.

2016d Friedrich Wilhelm Graf, Edith Hanke & Barbara Picht, eds, Geschichte intellektuell.   Theoriegeschichtliche Perspektiven, Tübingen 2015, in: Nederlands Theologisch   Tijdschrift 70: 341-2.

2017a Johan Goud, Door woorden gekust. Talen van de liefde, Zoetermeer 2016, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 71: 214.

2017b Johan Huizinga, Mijn weg tot de historie & gebeden, Nijmegen 2016, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 71: 375f.

2018a Thomas J. Green, Religion for a Secular Age. Max Müller, Swami Vivekananda and Vedanta, Farnham 2016, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 72: 189-90.

2018b Theodore Vial, Modern Religion, Modern Race, New York: Oxford University Press, 2016, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 72: 255-6.

2018c Ernst Troeltsch, Briefe III (1905-1915), (Kritische Gesamtausgabe 20), hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf in Zusammenarbeit mit Harald Haury, Berlin – New York, De Gruyter, 2016, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 72: 266-7.

2018d Max Weber, Hochschulwesen und Wissenschaftspolitik. Schriften und Reden 1895-1920 (Max Weber Gesamtausgabe, Abteilung I, Band 13), hrsg. von M. Rainer Lepsius & Wolfgang Schluchter, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2016, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 72: 337-9.

2019a D. Timothy Goering, Friedrich Gogarten (1887-1967). Religionsrebell im Jahrhundert der Weltkriege, Berlin – Boston: De Gruyter, 2017, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 73: 49-51.

2019b Ulrich Schmiedel, Elasticized Ecclesiology. The Concept of Community After Ernst Troeltsch, New York: Palgrave Macmillan, 2017, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 73: 56-7.

2019c Max Weber, Verstehende Soziologie und Werturteilsfreiheit. Schriften und Reden 1908-1917 (Max Weber Gesamtausgabe, Abteilung I, Band 12), hrsg. von Johannes Weiß in Zusammenarbeit mit Sabine Frommer, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2018, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 73: 120-121.

2019d Ernst Troeltsch, Briefe IV (1915-1918), (Kritische Gesamtausgabe 21), hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf in Zusammenarbeit mit Harald Haury, Berlin – New York, De Gruyter, 2018, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 73: 315-317.

2020a Christopher König, Zwischen Kulturprotestantismus und völkischer Bewegung: Arthur Bonus (1864-1941) als religiöser Schriftsteller im wilhelminischen Deutschland, Tübingen, Mohr Siebeck, 2018, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 74: 196-197.

2020b Gangolf Hübinger, Max Weber. Stationen und Impulse einer intellektuellen Biographie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 74: 205-206.

2020c Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Vorlesungen über die Theologische Enzyklopädie, Kritische Gesamtausgabe, Vorlesungen Band 2, ed. by Martin Rössler & Dirk Schmid, Berlin – New York, De Gruyter, 2019, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 74: 306-7.

2020d William Robertson Smith, Selected Letters, ed. by Bernhard Maier, Tübingen: Mohr Siebeck, 2019, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 74: 387-8.

2021a Paul Silas Peterson, The Early Karl Barth. Historical Contexts and Intellectual Formation, 1905-1935, Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 75: 137-139.

2021b Jörg Lauster, Ulrich Schmiedel and Peter Schütz, eds, Liberale Theologie heute – Liberal Theology Today, Tübingen: Mohr Siebeck, 2019, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 75:143-144.

2021c Cilliers Breytenbach and Christoph Markschies, Hrsg., Adolf Deissmann: Ein (zu Unrecht) vergessener Theologe und Philologe, Leiden – Boston: Brill, 2019, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 75: 291-292.

2021d Reinold Schmücker and Johannes Müller-Salo, Hrsg., Pietät und Weltbezug. Universitätsphilosophie in Münster, Paderborn: Brill – Mentis, 2020, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 75: 293-294.

2022a Todd Weir and Hugh McLeod, eds, Defending the Faith. Global Histories of Apologetics and Politics in the Twentieth Century, Oxford: Oxford University Press, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 76: 78-79.

2022b Robert E. Norton, The Crucible of German Democracy. Ernst Troeltsch and the First World War, Tübingen: Mohr Siebeck, 2021, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 76: 170-171.

2022c Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (1912), (Kritische Gesamtausgabe 9), 3 Bände, hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf in Zusammenarbeit mit Daphne Bielefeld, Eva Hanke, Johannes Heider, Fotios Komotoglou und Hannelore Loidl-Emberger, Berlin – New York, De Gruyter, 2021, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 76: 284-286.

2022d Mathias Thurner, Die Geburt des ’Christentums’ als ’Religion’ am Ende des 19. Jahrhunderts. Ernst Troeltschs Theologie und ihre Quellen im Kontext einer globalen Religionsgeschichte (Theologische Bibliothek Töpelmann, Band 193), Berlin – Boston: De Gruyter, 2021, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 76: 352-353.

2022e A History of the Desire for Christian Unity. Ecumenism in the Churches, 19th-21st Century, vol. 1: Dawn of Ecumenism, directed by Alberto Melloni, edited by Luca Ferracci, Leiden – Boston: Brill, 2021, in: NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 76: 354-355.

2022f Thomas Albert Howard, The Faith of Others. A History of Interreligious Dialogue, New Haven – London: Yale University Press), 2021, in: Journal for the History of Modern Theology 29: 373-376.

Miscellaneous

1998 Welke opleiding willen de kerken? Strijd om de toekomst van de theologie, in: Centraal Weekblad, February 6, Nr. 6, p. 14 (= De strijd om de theologie, in: Friesch Dagblad, February 3, 3.2.1998, Nr. 28, p. 2).

2000a Gerretsen, Jan Hendrik, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion in Geschichte und Gegenwart, vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, Band 3, Tübingen, col. 738.

2000b Groninger Schule, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion in Geschichte und Gegenwart, vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, Band 3, Tübingen, col. 1299.

2001 In memoriam W.F. Dankbaar (1907-2001), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 55: 89f.

2002a Cornelis Petrus Tiele. Godsdienstwetenschapper, theoloog, letterkundige, in: Anton van der Lem, ed., Religie in de academische arena. Leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902). Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 11 januari tot 24 februari 2002, samengesteld door Hans van de Breevaart, Gerard Wiegers en Arie L. Molendijk, Leiden, 7-22.

2002b Selectieve bibliografie C.P. Tiele, in: Anton van der Lem, eds, Religie in de academische arena. Leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902). Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 11 januari tot 24 februari 2002, samengesteld door Hans van de Breevaart, Gerard Wiegers en Arie L. Molendijk, Leiden, 22-33.

2002c De theologische faculteit te Groningen, in: Justin E.A. Kroesen & Regnerus Steensma, eds, De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners, Groningen, 104-109.

2004 Scholz, Heinrich, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion in Geschichte und Gegenwart, vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, Band 7, Tübingen, col. 956-957.

2008a Gerretsen, Jan Hendrik, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion Past and Present, vol. 5, Leiden, p. 417 (= 2000a).

2008b Groningen School, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion Past and Present, vol. 5, Leiden, p. 596f. (= 2000b).

2015 Kirche, Sekte, Mystik. Eine brisante, folgenreiche Typologie, Akademie Aktuell. Zeitschrift der Bayerischen Akademie der Wissenschaften [Schwerpunkt “Der harte Stoff der sozialen Wirklichkeit. 150 Jahre Ernst Troeltsch”], 01/2015, pp. 35-37.  http://www.badw.de/de/publikationen/akademieAktuell/index.html

2017a Max Müller, Chips from a German Workshop (England, 1867), in: Marion Eggert et al., eds, Religious Dynamics under the Impact of Imperialism and Colonialism, Leiden – Boston: Brill, pp. 503-511.

2017b H.M. Kuitert. ‘Een onafwendbare inhaalmanoeuvre’, in: Ab Flipse, ed., Een VU-theoloog die verder keek. Harry Kuitert, zijn theologie en de samenleving (Ter Lezing, deel 11), Amsterdam: HDC, 2017, pp. 20-23.

2017c Troeltsch, in: Laurens ten Kate & Marcel Poorthuis, eds, 25 Eeuwen Theologie. Teksten / Toelichtingen, Amsterdam: Boom, 2017, pp. 589-594.

Lectures – Academic and Professional (from 1991)

1991a “Ein Bericht aus Holland. Ernst Troeltschs Sicht der Theologie und seine soziohistorische Analyse der Moderne”, 27 September, Augsburg, 4. internationaler Kongress der Ernst Troeltsch Gesellschaft.

1991b “Theologie en natuurwetenschap. Een pleidooi voor een boedelscheiding”, 24 October, Free University Amsterdam.

1993a “Ernst Troeltschs Typologie ‘Kirche, Sekte, Mystik’“, 12 May, München, Hauptseminar: Troeltschs “Soziallehren”.

1993b “Entfesselter Pluralismus oder wie ein liberaler Ironiker [Rorty] sich ohne Begründung, aber dennoch hoffnungsvoll auf dem Weg eines endloses Gesprächs begibt”, 8 June, München, Oberseminar T. Rendtorff.

1994a Comments on Vincent Brümmer, The Model of Love (Cambridge U.P. 1993), 18 June, Utrecht, Working Group Philosophy of Religion.

1994b “Forschungsbericht: Zwischen Soziologie und Theologie. Troeltschs Typen der religiösen Gemeinschaftsbildung: Kirche, Sekte, Mystik”, Forschungskolloquium: Aktuelle Probleme der Troeltsch-Deutung, 25 September, Augsburg.

1994c “Jeder für sich und Gott für uns alle. Die Verflüchtigung des freisinnigen Protestantismus in den Niederlanden”, 26 September, Augsburg, 5. internationaler Kongress der Ernst Troeltsch Gesellschaft.

1994d Comments on H.M. Vroom, Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme em islam (Kampen: Kok, 1993), 17 December, Utrecht, First Meeting of the Dutch Society for Philosophy of Religion.

1996a “Aan de grenzen van het weten. Godsdienstwijsbegeerte in Groningen in de tweede helft van de negentiende eeuw”, 13 January, Groningen.

1996b “Afscheid van Domineesland”, 19 April, Naaldwijk, Meeting of the Ministers of the Society of Liberal Protestants in South Holland.

1997 “Transforming Theology. The Institutionalization of the Science of Religion in the Netherlands”, 22 May, Amsterdam, Conference “Religion in the Making. The Emergence of the Sciences of Religion”.

1998a “Sacrificium intellectus? Geloven in de moderne tijd”, 15 May, Uytenbogaert. Remonstrants centrum voor religie en cultuur, Den Haag.

1998b “At a Cross-roads. The Rise Of Dutch Science of Religion in International Perspective”, 17 September, Symposium 100 Years of History of Religion in Norway, Oslo.

1998c “Ernst Troeltsch on Religion and Modernity”, 22 September, Oslo (Course Religion and Modernity, Department of Cultural Studies).

1998d “Geloven tegen beter weten in”, 9 October 1998, Utrecht.

1999a “Geloven en Weten”, 4 March, Evangelische Hogeschool, Amersfoort.

1999b “‘Wider den Zeitgeist’. Bemerkungen zur Gedankenwelt von Isaäc Da Costa”, zweite Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus, 17-19 October, Emden.

1999c “Beyond Presentism: Two Dutch Examples”, paper AAR/SBL, Annual Meeting, Boston, 20-23 November, History of the Study of Religion Group.

2000a “Ein standfester Mensch. Bemerkungen zum theologischen, moralischen und intellektuellen Werdegang von Heinrich Scholz”, Scholz Kolloquium, Münster, 23-25 March.

2000b “The Future of Religion: A Retrospective”, 13th Biennial European Conference on the Philosophy of Religion, Järvenpää, 25-28 August 2000.

2001a “De opkomst van de godsdienstwetenschap in Nederland”, research group Religieuze Symbolen, Groningen, 10 January.

2001b “Praktische Theologie und Religionssoziologie in den Niederlanden”, Conference Praktische Theologie und protestantische Kultur in Berlin. Internationale wissenschaftliche Fachtagung, 22-24 June, Berlin (Theologische Fakultät Berlin).

2002a “Cornelis Petrus Tiele: Theoloog, godsdienstwetenschapper en letterkundige”, Opening of the Exhibition on C.P. Tiele in the Leiden University Library, 11 January, Leiden.

2002b “Cornelis Petrus Tiele en de godsdienstwetenschap”, Workshop on Tiele, 12 January, Rotterdam (Historische Commissie van de Remonstrantse Broederschap).

2002c “Religion in the Netherlands”, Course Dutch Studies University of Groningen, 13 february, Groningen (also delivered in 2003, etc.)

2002d „Bijbel als heilig boek”, Holy Books, Boekwurk Leeuwarden, 22 February, Leeuwarden.

2002e “‘Geen bijbelcultus, geen bijbel als reliek’. De bijbel in het negentiende-eeuwse Nederlandse protestantisme”, Workshop Material Christianity, 7-8 March, Groningen.

2002f “Small Talk about Religion: A Troeltschean Perspective”, Conference Alternative Masternarratives of Religion in the Modern World, 25-27 April, Amsterdam.

2002g “De Bijbel als vorm van materieel christendom”, Workshop of the Groningen and Kampen Faculties of Theology, 22 May, Drachten.

2002h “De uitvinding van de godsdienstgeschiedenis. Methodologische opmerkingen bij de geschiedschrijving van de godsdienstwetenschap”, Colloquium dr. Lourens van den Bosch, 27 September, Groningen.

2002i “Exhibiting Religion. the 1883 Colonial and Export Trade Exhibition in Amsterdam”, 30 October, Graduate Centre of the Faculty of Arts, Groningen.

2002j “Religion at the 1883 Colonial and Export Trade Exhibition in Amsterdam”, AAR, Toronto, 22-25 November.

2002k “Auf der Suche nach dem Nordpol? Theologie als normative Religionswissenschaft”, Graduiertenkurs über Ernst Troeltschs Absolutheitsschrift, 6-8 December, Basel.

2003a “De bijbel in het negentiende-eeuwse Nederlandse protestantisme”, 28 February Historical Society, Groningen.

2003b „Die Anfragen von Heinrich Scholz”, Karl Barth in Deutschland (1921-1935): Aufbruch – Klärung – Widerstand. Internationales Symposion Johannes a Lasco Bibliothek, 1-4 May, Emden.

2003c “The Rhetorics and Politics of the Conversion of Isaac da Costa”, International Conference Cultures of Conversion, 21-24 May, Groningen.

2003d “‘Tweede-hands Werk. Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye als godsdiensthistoricus”, 3 June, Lindeboom Society, Jorwert.

2004a “Warum machen wir Troeltsch-Forschung?”, 8. Internationaler Kongress der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft, Berlin, 26-29 February.

2004b “Introduction Talal Asad”, research group „Religious Symbols“, Groningen, 26 April.

2004c “Vrijzinnige Theologie aan het begin van de 21e eeuw. Een terugblik” [Liberal Theology at the Start of the 21th Century. A Retrospective], 70th Anniversary of the Working Group for Modern Theology, Amersfoort, 15 November.

2005a “Presentatie over de opkomst van de Nederlandse Godsdienstwetenschap” [The Emergence of Dutch Science of Religion], Groningen Research School for the Humanities, Groningen, 14 January.

2005b “Ernst Troeltsch’s Lasting Contribution to the Historiography of Protestantism”, AAR, Philadelphia, 19-22 November.

2006a “Abraham Kuypers cultuurprotestantisme”, Historical Society, Groningen, 24 February.

2006b “Versäulung in den Niederlanden: Begriff, Theorie, lieu de mémoire“, Tagung Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte, Bochum, 17-19 April.

2006c “De geschiedenis van kerk en religie in Nederland“, Congres Religie versus Kerk? Twee historische handboeken [The History of Church and Religion in the Netherlands. Conference Religion versus Church?], Society for Dutch Church History, Utrecht, 13 May.

2006d Presentation of Molendijk: The Emergence of the Science of Religion in the Netherlands (Brill, 2005), Meeting Centre for Religious Studies, Groningen, 23 June.

2006e “The Historiography of Modern Theology”, AAR, Washington, D.C., 18-21 November.

2007a “Verzuiling als lieu de mémoire”, Lindeboom Society, Groningen, 23 January.

2007b “Der Kampf um die Religionsdeutung”, 9. Internationaler Kongress der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft, Erfurt, 7-9 March.

2007c “Protestantism, the Supernatural and the Material. A Response to Freddie Rokem”, Conference “Things”. The Future of the Religious Past, Amsterdam, 11-12 June.

2007d “The Notion of the ‘Sacred’”, Expert Meeting Re-inventing Ritual Space in Modern Western Culture, Groningen, 25-26 October.

2008a “What Do We Talk About When We Talk About ‘Religion?’”, “Talking about Thinking about Religion”: Presentation Hent de Vries (ed.), Religion: Beyond a Concept, Fordham 2008, at the Greenwich Barnes & Noble, New York, 22 February.

2008b “’A Squeezed-Out Lemon Peel’. Abraham Kuyper on Modernism”, Conference “Religion and Modernism in the Low Countries 1840-1940. A Comparative Approach”, Leuven, 10-12 April.

2008c “Abraham Kuyper as a Modern Theologian”, Lecture University of Stanford, CA, 8 May.

2008d “A Challenge to Philosophy of Religion”, Colloquium University of Stanford, CA, 9 May.

2008e “Neocalvinist Culture Protestantism. Abraham Kuyper’s Stone Lectures”, Colloquium Center of Theological Inquiry, Princeton, N.J., 28 May.

2008f “Religion in the Modern World”, Current Affairs, Dept. International Affairs & Communication, Hanze Hogeschool, Groningen, 11 September.

2008g “Religieus Radicalisme? Isaäc da Costa’s Bezwaren tegen de Geest der Eeuw”, Ubbo Emmius Congress “Religieus Radicalisme en Politiek” [Religious Radicalism & Politics], Groningen, 10 October.

2008h “’Non-Binding Talk’. The Fate of Friedrich Schleiermacher’s Concept of Historical-Empirical Dogmatics”, Conference “Schleiermacher, the Study of Religion, and the Future of Theology: A Transatlantic Dialogue”, University of Chicago, 29 October – 3 November.

2008i “’God Made the Country, and Man Made the Town’. Some Observations of the Place of Religion in the Western (Post)Modern City”, conference “Religion, Politics and the Postsecular City”, Groningen, 12-15 November.

2008j “Kuyper, Koch en het rijke, gereformeerde leven” (about Jeroen Koch, Abraham Kuyper. Een biografie, Amsterdam 2006), “Religion and Biography”, Groningen, 16 December.

2009a “Gerardus van der Leeuws Fenomenologie”, Historical Society, Groningen, 30 January.

2009b „’Mine’. The Rhetoric of Abraham Kuyper“, „Words“. International Conference NWO Programme „The Future of the Religious Past“, Groningen, 15-16 June.

2009c Response „Scattered Remarks on Religion and Liberalisme in America“, Conference Cultures of American Religion Liberalism, Yale University, New Haven. 24-26 September.

2009d „Vrijzinnigheid ruim opgevat. Johannes Lindebooms Geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme“, Colloquium at the occasion of the retirement of Professor Eric H. Cossee, Groningen, 2 October.

2009e „Religie in Nederland|“, Protestant Congregation (PKN) Eelde – Paterswolde, 2 November.

2011a „The Notion of the ‚Sacred’“, Lecture Käte Hamburger Kolleg, Bochum, 17 January.

2011b „’To Unite Religion against all Irreligion’. The 1893 World Parliament of Religions“, Presentation Käte Hamburger Kolleg, Bochum, 31 January.

2011c „The Light of Asia. Buddhism as a ‘World Religion’”, Workshop Formation Religious Studies in Asia, IKGF Bochum, 4 February.

2011d „’Religion’ in the Emerging Science of Religion“, Conference The Making of Religions in Modern Societies. Dialectics Between Language and Institutionalization, Käte-Hamburger-Kolleg, Ruhruniversity Bochum, 9-11 February.

2011e “Auf einen unsichtbaren Grat. Nebensächliches zu Karl Barths Auseinandersetzungen über Theologie als Wissenschaft in den zwanziger und frühen dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts”, 29. Karl-Barth-Tagung in den Niederlanden: “Orte der Theologie. Ein Versuch zeitgenössischer Erkundungen”, Driebergen, 9-11 March.

2012a Het Wereldparlement van Religies te Chicago (1893), Historisch Genootschap, Groningen, 30 January.

2012b Theology Unbound. The Fading Away of a Classical Discipline, Nancy Taylor Williamson Distinguished Scholars Conference “Global and Ecumenical Perspectives on Theology in Service to the Church”, Austin Presbyterian Theological Seminary in Austin, Texas, March 8-10.

2012c “Die Verklärung der herrnhutischen Gemeinde”. Ernst Troeltsch über Friedrich Schleiermacher, Internationale Tagung “Die aufgeklärte Religion und ihre Probleme”, Berlin, March 18-21.

2013a The Worldparliament of Religions in Chicago (1893), Kerkhistorisch Gezelschap, Utrecht, January 7.

2013b The Sacred Books of the East, Presentation at the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), Wassenaar, February 25.

2013c Seminar with Mohammad Mojahedi on Describing Political Violence: Is a Secular Versus Religious Distinction Useful?, Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), Wassenaar, May 28.

2013d The Heat of Change. Religious Studies and Theology in the Netherlands at the Beginning of the Twenty-First Century, Symposium Past Trajectories – New Directions.The Study of Religion Today, Utrecht University, September 18.

2014a De plaats van de bijbel in het protestantse gezin [The role of the Bible in the Protestant Family], Symposium Kinderkerk en kinderpreek. Geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse protestantse Nederland [Children’s Church and Sermons. Religious Education in Nineteenth-Century Netherlands], Utrecht, January 10

2014b Tua res agitur. Gerardus van der Leeuw en de Godsdienstfenomenologie [Gerardus van der Leeuw and the Phenomenology of Religion], 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein. Symposium Kerkhistorisch Gezelschap, Groningen, June 16.

2014c Friedrich Max Müller’s Sacred Books of the East, Expert Colloquium “Academic Knowledge about Asian Religions in Nineteenth-Century Europe. The Case of Friedrich Max Müller and his Asian Interlocutors”, Heidelberg, 14-15 November.

2014d My Academic Autobiography, Meeting Graduate School PThU, Groningen, November 18.

2015a “FORGOTTEN BIBLES. Max Müller’s Edition of the Sacred Books of the East”,  Friedrich Max Mueller and the Role of Philology in Victorian Thought. An International Conference at the German Historical Institute, London, April 16-18.

2015b Response, “Enemy within? The appeal of the discipline of sociology to religious professionals in postwar Britain”, Jeremy Morris, Cambridge, Trinity College, Workshop “Religious sociology in Postwar Europe, 1945-1970”, Groningen, June 11.

2015c Translating the Orient. The Edition of the Sacred Books of the East and the Reversal of Authority, KNAW Akademie Colloquium “Making Sense of  Religious Texts:  Patterns of Agency, Synergy and Identity”, The Trippenhuis, Royal Netherlands  Academy of Arts and Sciences (KNAW), Amsterdam, October 27-29.

2016a De historiografie in de studie van Susanne Hennecke – Visser ‘t Hooft & Karl  Barth, Conference “Een kleine eeuw Barth-receptie in Nederland”, Apeldoorn, January 21.

2016b Multiple Personae. The Case of Friedrich Max Müller (1823-1900), Conference “The Persona of the Oriental Scholar (1870-1930)”, Leiden, January 28-29.

2016c Presentation of recent articles, ECR-Workgroup “The Bible and Antiquity in the 19th  century”, Cambridge, February 16.

2016d Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the East, Conference “Orientalism and  its Institutions in the Nineteenth Century”, European Research Council funded  collaborative research project “The Bible and Antiquity in Nineteenth Century  Culture”, based at the Center for Research in Arts, Social Science and Humanities  (CRASSH), Cambridge, February 18.

2016e “‘We are not the only people who have a Bible’. The impact of Max Müller’s  Sacred Books of the East series on the conceptualisation of ‘religion”’, International  conference “The Uses of ‘Religion’ in 19th Century Studies” at the Armstrong Browning Library, Baylor University, Waco (TX), March 16-19.

2016f H.M. Kuitert. “Een onafwendbare inhaalmanoeuvre”, Symposium “Een VU-theoloog die verder keek. Harry Kuitert, zijn theologie en de samenleving”, VU Amsterdam, November 24.

2016g Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the East, ACRH Seminar, VU  Amsterdam, December 6.

2017a Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the East, Séminaire Transferts Culturels, organisé par Michel ESPAGNE, Pascale RABAULT-FEUERHAHN et Anne-Marie THIESSE (UMR 8547 Pays germaniques – Transferts culturels), Ecole normale supérieure, Paris, February 3.

2017b Willem Banning and the Reform of Socialism in the Netherlands, Workshop ‘Religion and Socialism in the long 1960s. Encounters and Legacies in Eastern and Western Europe’, University of Groningen, June 15-17.

2017c Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the East, Course Methods and Theories in the Study of Religion, Ghent University, October 13.

2017d Friedrich Max Müller, Plenary Panel on Key Figures in the Study of Religion from Postcolonial Perspectives, Conference of the Dutch Association for the Study of Religion, Utrecht, 19-20 October.

2018 Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the East, Conference ‘The Making of the Humanities VII’, University of Amsterdam, 15-17 November.

2019a Notes on the Postsecular, Workshop ‘Zwaartekrachtaanvraag’, Landgoed De Horst, Driebergen, 17 – 18 June.

2019b Philipp Abraham Kohnstamm en de Godsdienstpsychologie, Expertmeeting Kohnstamm in Context: Cultuur, Pedagogiek en Levensbeschouwing in de jaren 1920-1940, Vrije Universiteit, 10 July.

2019c Theology and the Rise of the Science of Religion, AAR Pre-meeting workshop ‘Oxford History of German Theology’, AAR, San Diego, 22 November.

2020a De Max Weber-These: Context, Kritiek & Perspectieven, Studiedag ‘Max Weber en de geschiedenis van het christendom’, Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis, Utrecht, 6 January.

2020b Masterclass Research School NOSTER on the postsecular, Amersfoort, 5 November.

2021a Moderator Online-Kolloquium zur Ernst Troeltsch Kritische Gesamtausgabe, Ernst Troeltsch Gesellschaft, 20 May.

2021b Alfred Loisy’s Contribution to the Comparative Study of Religion: An Outsider’s Perspective, Panel on Annelies Lannoy, Alfred Loisy and the Making of the History of Religions (De Gruyter, 2020), Société Internationale d’Études sur Alfred Loisy, AAR, San Antonio, 22 November.

2022 Heinrich Scholz. The Scholar and the Man, International Conference ‘The Vienna Circle and the School of Münster. Revisiting a Forgotten Legacy’, Vienna, September 5-7.