Publications | Miscellaneous

1998 Welke opleiding willen de kerken? Strijd om de toekomst van de theologie, in: Centraal Weekblad, February 6, Nr. 6, p. 14 (= De strijd om de theologie, in: Friesch Dagblad, February 3, 3.2.1998, Nr. 28, p. 2).

2000a Gerretsen, Jan Hendrik, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion in Geschichte und Gegenwart, vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, Band 3, Tübingen, col. 738.

2000b Groninger Schule, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion in Geschichte und Gegenwart, vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, Band 3, Tübingen, col. 1299.

2001 In memoriam W.F. Dankbaar (1907-2001), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 55: 89f.

2002a Cornelis Petrus Tiele. Godsdienstwetenschapper, theoloog, letterkundige, in: Anton van der Lem, ed., Religie in de academische arena. Leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902). Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 11 januari tot 24 februari 2002, samengesteld door Hans van de Breevaart, Gerard Wiegers en Arie L. Molendijk, Leiden, 7-22.

2002b Selectieve bibliografie C.P. Tiele, in: Anton van der Lem, eds, Religie in de academische arena. Leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902). Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 11 januari tot 24 februari 2002, samengesteld door Hans van de Breevaart, Gerard Wiegers en Arie L. Molendijk, Leiden, 22-33.

2002c De theologische faculteit te Groningen, in: Justin E.A. Kroesen & Regnerus Steensma, eds, De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners, Groningen, 104-109.

2004 Scholz, Heinrich, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion in Geschichte und Gegenwart, vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, Band 7, Tübingen, col. 956-957.

2008a Gerretsen, Jan Hendrik, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion Past and Present, vol. 5, Leiden, p. 417 (= 2000a).

2008b Groningen School, in: H.D. Betz, et. al., eds, Religion Past and Present, vol. 5, Leiden, p. 596f. (= 2000b).

2015 Kirche, Sekte, Mystik. Eine brisante, folgenreiche Typologie, Akademie Aktuell. Zeitschrift der Bayerischen Akademie der Wissenschaften [Schwerpunkt “Der harte Stoff der sozialen Wirklichkeit. 150 Jahre Ernst Troeltsch”], 01/2015, pp. 35-37.  http://www.badw.de/de/publikationen/akademieAktuell/index.html

2017a  Max Müller, Chips from a German Workshop (England, 1867), in: Marion Eggert et al., eds, Religious Dynamics under the Impact of Imperialism and Colonialism, Leiden – Boston: Brill, pp. 503-511.

2017b  H.M. Kuitert. ‘Een onafwendbare inhaalmanoeuvre’, in: Ab Flipse, ed., Een VU-theoloog die verder keek. Harry Kuitert, zijn theologie en de samenleving (Ter Lezing, deel 11), Amsterdam: HDC, 2017, pp. 20-23.

2017c  Troeltsch, in: Laurens ten Kate & Marcel Poorthuis, eds, 25 Eeuwen Theologie. Teksten / Toelichtingen, Amsterdam: Boom, 2017, pp. 589-594.