Publications | Articles

1985 Heinrich Scholz – Karl Barth. Een discussie over de wetenschappelijkheid van de theologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift 39: 295-313.

1986 Carte Blanche voor ‘Getuigen’. Ontwikkelingen in de getuigenisterminologie en theologie binnen de Wereldraad en het Vaticaan, Nederlands Theologisch Tijdschrift 40: 290-304.

1987a Carte Blanche for ‘Witness’. Developments in the Terminology and Theology within the World Council of Churches and the Roman Catholic Church, Mission Studies IV/2: 52-64.

1987b De zaak Spahn (1901) en de strijd om de ‘voraussetzungslose Wissenschaft’, Kennis en Methode 11: 187-206.

1988 Om de onafhankelijkheid van de theologie. Het principe van ‘voraussetzungslose Wissenschaft’, in: H.J. Adriaanse and H.A. Krop, eds, Theologie en Rationaliteit. Godsdienstwijsgerige bijdragen, Kampen: Kok, 139-161.

1989a Heinrich Scholz’ Principia Metaphysica (re. Eberhard Stock, Die Konzeption einer Metaphysik im Denken von Heinrich Scholz, Berlin-New York 1987), Tijdschrift voor Filosofie (Leuven) 51: 330-337.

1989b Wissenschaft und Weltanschauung. Max Weber und Eduard Spranger über ‘voraussetzungslose Wissenschaft’ und Theologie, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 31: 82-108.

1991 Ernst Troeltschs holländische Reisen. Eine Skizze – Im Anhang: drei Briefe Troeltschs an Karel Hendrik Roessingh, Mitteilungen der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft 6: 24-39.

1992a Ein ‘heidnischer’ Wissenschaftsbegriff? Der Streit zwischen Heinrich Scholz und Karl Barth um die Wissenschaftlichkeit der Theologie, Evangelische Theologie 52: 527-545.

1992b Een pleidooi voor een boedelscheiding, in: W.B. Drees, ed., Theologie en Natuurwetenschap. Op zoek naar een Snark?, Kampen: Kok, 55-64.

1992c Eine ‘rätselhafte’ Freundschaft. Die Korrespondenz zwischen Heinrich Scholz und Karl Barth, Zeitschrift für dialektische Theologie 8/1: 75-98.

1996a Ernst Troeltsch’ visie op christendom en moderniteit, Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 57: 20-39.

1996b De vervluchtiging van het vrijzinnig protestantisme in Nederland, Nederlands Theologisch Tijdschrift 50: 122-134.

1997a Afscheid van domineesland. Ernst Troeltsch’ visie op christendom en moderniteit, in: In de Waagschaal 26: 108-112.

1997b Inleiding, in: Molendijk, ed., Religie her-dacht. De visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom, Kampen: Kok, 9-20.

1997c Aan de grenzen van het weten. Het begin van de godsdienstwijsbegeerte in Groningen, in: H.A. Krop, J.A. van Ruler & A.J. Vanderjagt, eds, Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996, Hilversum: Verloren, 209-220.

1997d Ernst Troeltsch, in: H. Achterhuis, et al., eds, Kritisch Denkerslexicon, Alphen aan den Rijn, [1986- ], 16 pages – loose-leaf edition.

1998a Introduction, in: Arie L. Molendijk & Peter Pels, eds, Religion in the Making. The Emergence of the Sciences of Religion, Leiden: Brill, 1-27.

1998b Transforming Theology. The Institutionalization of the Science of Religion in the Netherlands, in: Molendijk & Pels, eds, Religion in the Making. The Emergence of the Sciences of Religion, Leiden: Brill, 67-95.

1998c Bewußte Mystik. Zur grundlegenden Bedeutung des Mystikbegriffs im Werk von Ernst Troeltsch, in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 41: 39-61.

1999a In Defence of Pragmatism, in: Jan Platvoet & Arie L. Molendijk, eds, The Pragmatics of Defining Religion. Concepts, Contexts and Contests, Leiden: Brill, 3-19.

1999b Shifting Cargoes. Ernst Troeltsch on the Study of Religion, in: Jan Platvoet & Arie L. Molendijk, eds, The Pragmatics of Defining Religion. Concepts, Contexts and Contests, Leiden: Brill, 149-171.

1999c Tiele on Religion, in: Numen 46: 237-268.

2000a Geloven tegen beter weten in, in: E. Dekker & M. Sarot, eds, Christelijk geloof en rationaliteit, Zoetermeer: Boekencentrum, 21-41.

2000b The Principal Religions. A Landmark in the Early Study of Religion in the Netherlands, Nederlands Theologisch Tijdschrift 54: 18-34.

2000c Abschied vom Christentum. Der Fall Allard Pierson, in: Henri Krop, Arie L. Molendijk, Hent de Vries, eds, Post-Theism. Reframing the Judeo-Christian Tradition, Leuven: Peeters, 141-157.

2000d The Heritage of C.P. Tiele, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 80: 78-114.

2000e The Future of Religion. A Retrospective, in: Taneli Kukkonen, ed., The Future of Religion – The Future of Suspicion. Proceedings of the 13th Biennial European Conference on the Philosophy of Religion, Järvenpää: s.e., 75-92.

2000f At the Cross-Roads. Early Dutch Science of Religion in International Perspective, in: Sigurd Hjelde, ed., Man, Meaning, & History. Hundred Years of History of Religions in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen (Studies in the History of Religions: Numen Book Series, 87), Leiden: Brill, 19-56.

2001a Die Verflüchtigung des freisinnigen Protestantismus in den Niederlanden, Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 8: 58-72.

2001b “Wider den Zeitgeist”. Die Gedankenwelt von Isaäc da Costa, in: Harm Klueting & Jan Rohls, eds, Reformierte Perspektiven. Vorträge der zweiten Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus (Emder Beiträge zum reformierten Protestantismus, 4), Wuppertal: Foedus, 79-104.

2001c De beoefening van de theologie in Nederland aan openbare instellingen voor hoger onderwijs, in: H.J. Adriaanse, ed, Tweestromenland. Over wijsgerige en belijdende theologie, Leuven: Peeters, 31-52.

2001d A Challenge to Philosophy of Religion, Ars Disputandi. The Online Journal for Philosophy of Religion 1 (2000-2001), 16 pages. http://www.arsdisputandi.org/publish/articles/000004/article

2002a Praktische Theologie und Religionssoziologie in den Niederlanden, in: Wilhelm Gräb & Birgit Weyel, eds, Praktische Theologie und protestantische Kultur (Praktische Theologie und Kultur, 9), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 453-468.

2002b Kerkgeschiedenis aan een openbare instelling voor hoger onderwijs, in: Ed Noort & Hetty Zock, eds, Trends in de Groninger Theologie. “You Need a Busload of Faith to Get By”, Delft: Eburon, 151-163.

2002c Cornelis Petrus Tiele en de Godsdienstwetenschap, in: E.H. Cossee & H.D. Tjalsma, eds, Geloof en Onderzoek. Uit het leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902) (Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 145), Rotterdam: Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 23-41.

2003a “Geen Bijbelcultus, geen Bijbel als reliek”. De bijbel in het negentiende-eeuwse Nederlandse protestantisme, in: Molendijk, ed., Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa, Hilversum: Verloren, 107-128.

2003b In hoc signo vinces. De geschiedschrijving van de godsdienstwetenschap, Nederlands Theologisch Tijdschrift 57: 291-307

2003c “Tweede-hands werk”. Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye als godsdiensthistoricus, in: P.J. Knegtmans & P. van Rooden, eds, Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, Zoetermeer: Meinema, 141-157.

2004a Religious Development. C.P. Tiele’s Paradigm of Science of Religion, Numen 51: 321-351.

2004b “That Most Important Science”. The Study of Church History in the Netherlands in the Nineteenth Century, Dutch Review of Church History – Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 84: 358-387.

2004c Auf der Suche nach dem Nordpol? Theologie als normative Religionswissenschaft, in: Reinhold Bernhardt & Georg Pfleiderer, eds, Christlicher Wahrheitsanspruch – historische Relativität. Auseinandersetzungen mit Ernst Troeltschs Absolutheitsschrift im Kontext heutiger Religionstheologie, Zürich: TVZ, pp. 87-110.

2004d Religion at the 1883 Colonial and Export Trade Exhibition in Amsterdam, Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte – Journal for the History of Modern Theology 11: 215-245.

2005a “Ein standfester Mensch”. Bemerkungen zum Werdegang von Heinrich Scholz, in: Hans-Christoph Schmidt am Busch & Kai F. Wehmeier, eds, Heinrich Scholz. Logiker, Philosoph, Theologe, Paderborn: Mentis, pp. 13-45.

2005b “Klopfen an die Wand”. Die Auseinandersetzung mit Heinrich Scholz, in: Michael Beintker, Christian Link & Michael Trowitzsch, eds, Karl Barth in Deutschland (1821-1935). Aufbruch – Klärung – Widerstand, Zürich: TVZ, 245-265.

2005c Ernst Troeltsch’s Lasting Contribution to the Historiography of Protestantism, in: Elizabeth Dreyer, Harvey Hill and Walter E. Wyman, eds, Papers of the Nineteenth Century Theology Group, volume 36: AAR 2005 Annual Meeting Philadelphia, Pennsylvania, 120-139.

2005d Ernst Troeltsch’s Lasting Contribution to the Historiography of Christianity, Mitteilungen der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft 18: 16-37 (slightly revised version of 2005c).

2005e Tegen de tijdgeest. Isaäc da Costa’s Bezwaren (1823), het Réveil en de Verlichting, in: F.G.M. Broeyer & D.Th. Kuiper, eds, Is ’t waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de ‘lange’ negentiende eeuw (Jaarboek voor de geschiedenis van het protestantisme na 1800, volume 13), Zoetermeer: Boekencentrum, 19-37.

2006a “Vruchten van wetenschappelijke studie”. 60 jaar Nederlands Theologisch Tijdschrift, Nederlands Theologisch Tijdschrift 60: 1-24.

2006b The Rhetorics and Politics of the Conversion of Isaac da Costa, in: Jan N. Bremmer, Wout J. van Bekkum & Arie L. Molendijk, eds, Cultures of Conversions, Leuven: Peeters, 65-82.

2006c Religie op de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883 in Amsterdam, Dokumentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 29: 1-17.

2006d The Historiography of Modern Theology. A Response to Hans Schwartz’s Theology in a Global Context, in: Daniel Hardy, Lori K. Pearson and Brent Sockness, eds, Papers of the Nineteenth Century Theology Group, volume 37: AAR 2006 Annual Meeting Washington, D.C., 194-206.

2006e Neocalvinistisch cultuurprotestantisme. Abraham Kuypers Stone Lectures, Dokumentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 29/65: 5-19.

2006f De geschiedenis van kerk en religie in Nederland. Kanttekeningen bij twee handboeken, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9: 115-118.

2007a Theologie, kerk en academie in protestants Nederland, Kerk en Theologie 58: 4-21.

2007b Publieke religie: een terreinverkenning, Nederlands Theologisch Tijdschrift 61: 220-232.

2007c (with Paul Post) Holy Ground. Reinventing Ritual Space in Modern Western Culture, Material Religion 3: 279-283.

2007d Versäulung in den Niederlanden: Begriff, Theorie, lieu de mémoire, in: Friedrich Wilhelm Graf & Klaus Große Kracht, eds, Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert (Industrielle Welt. Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte, 73), Köln etc.: Böhlau, 307-327.

2008a An Alternative View of Christianity: A Troeltschean Perspective, in: Hent de Vries, ed., Religion. Beyond a Concept, New York: Fordham, 438-447, 903-908.

2008b God, Geld en Macht in de Verenigde Staten, In de Waagschaal 37/5: 139-141.

2008c Neo-Calvinist Culture Protestantism. Abraham Kuyper’s Stone Lectures, Church History and Religious Culture 88: 235-250.

2008d “Mine”. The Rhetorics of Abraham Kuyper, Journal for the History of Modern Theology/ Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 15: 248-262.

2009a “Abraham Kuyper. Theoretiker der Moderne”, in: Alf Christophersen & Friedemann Voigt, eds, Religionsstifter der Moderne. Von Karl Marx bis Johannes Paul II., München: Beck, 116-129, 294-295.

2009b “Verzuiling”, in: Georg Harinck, Herman Paul & Bart Wallet, eds, Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000, Amsterdam: Bert Bakker, 375-386.

2009c “Vrijzinnigheid ruim opgevat. Johannes Lindebooms Geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme”, in: Mirjam de Baar & Mathilde van Dijk, eds, Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme, Feestbundel E.H. Cossee, Hilversum: Verloren, 15-26.

2009d Tua res agitur. Gerardus van der Leeuws visie op fenomenologie en antropologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift 63: 273-288.

2010a (with Paul Post), Introduction, in: Post & Molendijk, eds, Holy Ground. Re-inventing Ritual Space in Modern Western Culture, Leuven: Peeters, 1-13.

2010b The Notion of the “Sacred”, in: Post & Molendijk, eds, Holy Ground. Re-inventing Ritual Space in Modern Western Culture, Leuven: Peeters, 55-89.

2010c “Non-Binding Talk”. The Fate of Friedrich Schleiermacher’s Concept of Historical-Empirical Dogmatics, in: Brent W. Sockness & Wilhelm Gräb, eds, Schleiermacher, the Study of Religion and the Future of Theology (Theologische Bibliothek Töpelmann, 148), Berlin – New York: de Gruyter, 203-213.

2010d “God Made the Country, and Man Made the Town”. Some Observations on the Place of Religion in the Western (Post)Secular City, in: Arie L. Molendijk, Justin Beaumont & Christoph Jedan, eds, Exploring the Postsecular. The Religious, the Politcal and the Urban, Leiden – Boston: Brill, pp. 147-162.

2010e Les premiers congrès d’histoire des religions, ou comment faire de la religion un objet de science?, Revue Germanique Internationale 12: 91-103 [special issue: La fabrique de la science. Les congrès scientifiques de 1865 à 1945, Paris: CNRS Éditions].

2010f Der Kampf um die Religion in der Wissenschaft, in: Friedrich Wilhelm Graf & Friedemann Voigt, eds, Religion(en) deuten. Transformationen der Religionsforschung [Troeltsch-Studien, Neue Folge, 2], Berlin – New York: de Gruyter, 29-49.

2010g Ernst Troeltsch, in: H. Achterhuis, et al., eds, Denkers en religie. Kritiek, traditie en nieuwe oriëntatie in de twintigste eeuw, Diemen: Veen, 119-130.

2011a De levensbeschouwing van Allard Pierson, Nederlands Theologisch Tijdschrift 65: 18-36.

2011b Abraham Kuyper [in beeld], Nederlands Theologisch Tijdschrift 65: 70-74.

2011c “To Unite Religion against all Irreligion“. The 1893 World Parliament of Religions, Journal for the History of Modern Theology 18: 228-50

2011d „Heilig“. Een omstreden begrip, in: Petra Versnel-Mergaerts & Louis van Tongeren, eds., Heilig, Heilig, Heilig. Over Sacraliteit in Kerk en Cultuur, Berne Meander, 2011, 15-26.

2011e „A Squeezed Out Lemon Peel“. Abraham Kuyper on Modernism, in: Church History and Religious Culture 91.3-4: 79-94.

2011f “Auf einen unsichtbaren Grad”. Nebensächliches zu Karl Barths Auseinandersetzungen über Theologie als Wissenschaft in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Dialektische Theologie 27.2: 11-38 (published Summer 2012).

2013a „A Squeezed Out Lemon Peel“. Abraham Kuyper on Modernism, in: Leo Kenis & Ernestine van der Wall, eds, Religious Modernism in the Low Countries (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 255), Leuven etc.: Peeters, 2013, 189-203 (cf. 2011f).

2013b Ernst Troeltsch über Friedrich Schleiermachers Auffassung von der Kirche, in: Ulrich Barth, Christian Danz, Wilhelm Gräb & Friedrich Wilhelm Graf, eds, Die aufgeklärte Religion und ihre Probleme, Berlin: De Gruyter, 2013, pp. 365-381.

2014a Theology Unbound. The Fading Away of a Classical Discipline, in: Alan Hugh Cole, Jr., ed., Theology in Service to the Church. Global and Ecumenical Perspectives, Eugene, Oregon: Cascade, pp. 26-37 (cf. 2010c).

2014b Ernst Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums (1902), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68 (2014) 227-235.

2015a Het Wereldparlement van Religies te Chicago (1893), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 69: 1-20.

2015b Tua res agitur. Gerardus van der Leeuws visie en de  godsdienstfenomenologie,in: Henk van den Belt, ed., 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein, Soesterberg: Aspekt, pp. 133-161 (cf 2009d).

2015c In Pursuit of the Postsecular, International Journal of Philosophy and Theology 76: 100-115.

2016a  Militant Religiopolitical Rhetoric. How Abraham Kuyper Mobilized His Constituency, in: Ernst van den Hemel & Asja Szafraniec, eds, Words. Religious Language Matters, New York: Fordham, pp. 405-418, 578-580 (cf. 2008d).

2016b  Forgotten Bibles. Friedrich Max Müller’s Edition of the Sacred Books of the East,  Publications of the English Goethe Society 85 (2016) 159-169.

2016c  Barth und Scholz, in: Michael Beintker, ed., Karl Barth Handbuch, Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 101-106.

2017 The Study of Religion in the Netherlands, NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 71/1: 5-18.