Downloads

This page contains links to PDF versions of selected articles and chapters, made available as per copyright agreements with the various publishers.

2000

– Abschied vom Christentum. Der Fall Allard Pierson, in: Henri Krop, Arie L. Molendijk, Hent de Vries, eds, Post-Theism. Reframing the Judeo-Christian Tradition, Leuven: Peeters, 2000, pp. 141-157. (Download PDF)

– At the Cross-Roads. Early Dutch Science of Religion in International Perspective, in: Sigurd Hjelde, ed., Man, Meaning, & History. Hundred Years of History of Religions in Norway. The Heritage of W. Brede Kristensen (Studies in the History of Religions: Numen Book Series, 87), Leiden: Brill, 2000, pp. 19-56. (Download PDF)

2001

– De beoefening van de theologie in Nederland aan openbare instellingen voor hoger onderwijs, in: H.J. Adriaanse, red., Tweestromenland. Over wijsgerige en belijdende theologie, Leuven: Peeters, 2001, pp. 31-52. (Download PDF)

2002

– Praktische Theologie und Religionssoziologie in den Niederlanden, in: Wilhelm Gräb & Birgit Weyel, eds, Praktische Theologie und protestantische Kultur (Praktische Theologie und Kultur, 9), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn, 2002, pp. 453-468. (Download PDF)

– Kerkgeschiedenis aan een openbare instelling voor hoger onderwijs, in: Ed Noort & Hetty Zock, red., Trends in de Groninger Theologie. “You Need a Busload of Faith to Get By”, Delft: Eburon, 2002, pp. 151-163. (Download PDF)

– Cornelis Petrus Tiele en de Godsdienstwetenschap, in: E.H. Cossee & H.D. Tjalsma, red., Geloof en Onderzoek. Uit het leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902) (Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 145), Rotterdam 2002, pp. 23-41. (Download PDF)

2003

– “Geen Bijbelcultus, geen Bijbel als reliek”. De bijbel in het negentiende-eeuwse Nederlandse protestantisme, in: Arie L. Molendijk, red., Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa, Hilversum: Verloren, 2003, pp. 107-128. (Download PDF)

– In hoc signo vinces. De geschiedschrijving van de godsdienstwetenschap, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 57 (2003) 291-307. (Download PDF)

2004

– Religious Development. C.P. Tiele’s Paradigm of Science of Religion, in: Numen 51 (2004) 321-351. (Download PDF)

– “That Most Important Science”. The Study of Church History in the Netherlands in the Nineteenth Century, in: Dutch Review of Church History – Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 84 (2004) 358-387. (Download PDF)

– Auf der Suche nach dem Nordpol? Theologie als normative Religionswissenschaft, in: Reinhold Bernhardt & Georg Pfleiderer, eds, Christlicher Wahrheitsanspruch – historische Relativität. Auseinandersetzungen mit Ernst Troeltschs Absolutheitsschrift im Kontext heutiger Religionstheologie, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2004, pp. 87-110. (Download PDF)

2005

– “Ein standfester Mensch”. Bemerkungen zum Werdegang von Heinrich Scholz, in: Hans-Christoph Schmidt am Busch & Kai F. Wehmeier, eds, Heinrich Scholz. Logiker, Philosoph, Theologe, Paderborn: Mentis, 2005, pp. 13-45. (Download PDF)

– “Klopfen an die Wand”. Die Auseinandersetzung mit Heinrich Scholz, in: Michael Beintker, Christian Link & Michael Trowitzsch, eds, Karl Barth in Deutschland (1821-1935). Aufbruch – Klärung – Widerstand, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2005, pp. 245-265. (Download PDF)

– Ernst Troeltsch’s Lasting Contribution to the Historiography of Christianity, in: Mitteilungen der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft 18 (2005) 16-37. (Download PDF)

– Tegen de tijdgeest. Isaäc da Costa’s Bezwaren (1823), het Réveil en de Verlichting, in: F.G.M. Broeyer & D.Th. Kuiper, red., Is ’t waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de ‘lange’ negentiende eeuw (Jaarboek voor de geschiedenis van het protestantisme na 1800, volume 13), Zoetermeer: Boekencentrum, 2005, pp. 19-37. (Download PDF)

2006

– “Vruchten van wetenschappelijke studie”. 60 jaar Nederlands Theologisch Tijdschrift, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 60 (2006) 1-24. (Download PDF)

– The Rhetorics and Politics of the Conversion of Isaac da Costa, in: Jan N. Bremmer, Wout J. van Bekkum & Arie L. Molendijk, eds, Cultures of Conversions, Leuven: Peeters, 2006, pp. 65-82. (Download PDF)

– Religie op de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883 in Amsterdam, in: Dokumentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 29/64 (2006) 1-17. (Download PDF)

– Neocalvinistisch cultuurprotestantisme. Abraham Kuypers Stone Lectures, in: Dokumentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 29/65 (2006) 5-19. (Download PDF)

– De geschiedenis van kerk en religie in Nederland. Kanttekeningen bij twee handboeken, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (2006) 115-118. (Download PDF)

2007

– Theologie, kerk en academie in protestants Nederland, in: Kerk en Theologie 58 (2007) 4-21. (Download PDF)

– Publieke religie: een terreinverkenning, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 61 (2007) 220-232. (Download PDF)

– (with Paul Post) Holy Ground. Reinventing Ritual Space in Modern Western Culture, in: Material Religion 3 (2007) 279-283. (Download PDF)

– Versäulung in den Niederlanden: Begriff, Theorie, lieu de mémoire, in: Friedrich Wilhelm Graf & Klaus Große Kracht, eds, Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert (Industrielle Welt. Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte, 73), Köln etc. 2007, pp. 307-327. (Download PDF)

2008

– God, Geld en Macht in de Verenigde Staten, in: In de Waagschaal 37/5 (2008) 139-141. (Download PDF)

– Neo-Calvinist Culture Protestantism. Abraham Kuyper’s Stone Lectures, in: Church History and Religious Culture 88 (2008) 235-250. (Download PDF)

– “Mine”. The Rhetorics of Abraham Kuyper, in: Journal for the History of Modern Theology/ Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 15 (2008) 248-262. (Download PDF)

2010

– The Notion of the ‘Sacred’, in: Paul Post & Arie L. Molendijk, eds, Holy Ground. Re- inventing Ritual Space in Modern Western Culture, Leuven: Peeters, 2010, pp. 55-89. (Download PDF)

– Les premiers congrès d’histoire des religions, ou comment faire de la religion un objet de science?, Revue Germanique Internationale 12 (2010) 91-103 [special issue: La fabrique de la science. Les congrès scientifiques de 1865 à 1945, Paris: CNRS Éditions]. (Download PDF)

2011

– De levensbeschouwing van Allard Pierson, Nederlands Theologisch Tijdschrift 65 (2011) 18-36. (Download PDF)

– “To Unite Religion against all Irreligion“. The 1893 World Parliament of Religions, Journal for the History of Modern Theology 18 (2011) 228-250. (Download PDF)

2012

– “Auf einen unsichtbaren Grad”. Nebensächliches zu Karl Barths Auseinandersetzungen über Theologie als Wissenschaft in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, Zeitschrift für Dialektische Theologie 27.2 (2011) 11-38 (published Summer 2012). (Download PDF)

2013

– Ernst Troeltsch über Friedrich Schleiermachers Auffassung von der Kirche, in: Ulrich Barth, Christian Danz, Wilhelm Gräb & Friedrich Wilhelm Graf, eds, Aufgeklärte Religion und ihre Probleme. Schleiermacher – Troeltsch – Tillich, Berlin: De Gruyter, 2013, pp. 365-381. (Download PDF)

2015

– In Pursuit of the Postsecular, in: International Journal of Philosophy and Theology 76 (2015) 100-115. (Download PDF)

2016

– Forgotten Bibles. Friedrich Max Müller’s Edition of the Sacred Books of the East, Publications of the English Goethe Society 85 (2016) 159-169. (Download PDF)

2017

– The Study of Religion in the Netherlands, NTT. Journal for Theology and the Study of Religion 71/1 (2017) 5-18. (Download PDF)

Blogpost

– What Do We Talk About When We Talk About “Religion”?
http://blog.oup.com/2016/09/religion-sacred-holy-rome/